Realizovani projekti

Otkrijte kako naš tim stručnjaka pruža rešenja za raznovrsne klijente širom zemlje i regiona.

Realizovani projekti

Otkrijte kako naš tim stručnjaka pruža rešenja za raznovrsne klijente širom zemlje i regiona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata Ljuštione i presaone suncokretovog i sojinog zrna, Pogona ekstrakcije ulja rastvaračem i Pogona Točione ulja i pakovanje
Zrenjanin, Srbija

Dijamant - projektovanje proizvodnih pogona

Stručni nadzor za objekat instalacije propan-butan gasa (TNG) kao alternativnog energenta za potrebe tehnoloških procesa na katastarskim parcelama 4292/31 i 4326/8, katastarska opština Bačka Palanka-Grad.
Bačka Palanka, Srbija

Projektovanje mašinskih instalacija

Ugradnja zaštitne barijere od poplava za zgradu GTC na Novom Beogradu, radi zaštite ulaza u podzemnu garažu.
Beograd, Srbija

Protivpoplavne barijere PREFA

Isporuka opreme i izvođenje radova na ventilacionom sistemu kazan sale.
Jagodina, Srbija

Projektovanje sistema ventilacija

Konsultantske usluge za projekat izgradnje Hemijskog parka u Prahovu
Šabac, Srbija

Konsalting usluge za PPOV

Izrada tehničke dokumentacije, isporuka i montaža, sa svim potrebnim radovima na instalacijama rashladnih sistema za rashladne komore na objektu Fabrika Vakcina u Zemun Polju.
Beograd, Srbija

Projektovanje i izvođenje rashladnog sistema

Izvođenje HVAC instalacija Pogon Točiona
Zrenjanin, Srbija

Dijamant točiona - Izvođenje HVAC instalacija

Stručni nadzor za projekat izgradnje i rekonstrukcije poslovnog objekta u Novom Sadu.
Novi Sad, Srbija

Stručni nadzor HVAC instalacija

Tehnički pregled na izgradnji skladišta komprimiranog prirodnog gasa sa merno-regulacionom stanicom i pratećim instalacijama, kao i rekonstrukcija kotlarnice na lož-ulje u kotlarnicu na lož-ulje i komprimirani gas na katastarskoj parceli 6829, katastarska opština Vranje.
Vranje, Srbija

Tehnički pregled instalacija CNG-a

Usluge projektovanja i Tehničke kontrole projektno tehničke dokumentacije izgradnje saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom.
Novi Sad, Srbija

Projektovanje saobraćajnica i parkinga

Terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata, Sremski Karlovci, Belilo 37 na K.P. 3484/1, K.O. Sremski Karlovci, Srbija. Stručni nadzor.
Sremski Karlovci, Srbija

Stručni nadzor

Pošaljite nam upit

Želite da nas angažujete za vaš budući projekat? Pošaljite nam e-mail, i mi ćemo vas uskoro kontaktirati.