Zaštita životne sredine

Pojednostavite usklađivanje sa ekološkim zakonima. Nudimo kompletnu izradu dokumentacije za:

 • Studije uticaja na životnu sredinu
 • Integrisane dozvole (IPPC)
 • Dozvole za upravljanje otpadom

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu ili Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu → Potrebna saglasnost Opštine/Pokrajine/Republike, sastavni je deo tehničke dokumentacije za izvođenje radova.

Ekološki odgovorno projektovanje

Izrada svih neophodnih dokumenata za integrisanu dozvolu (IPPC)

 • Izrada zahteva za ishodovanje integrisane dozvole
 • Plan upravljanja otpadom
 • Plan mera za efikasno korišćenje energije
 • Plan vršenja monitoringa
 • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njegovih posledica
 • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
 • Program mera za prilagođavanje rada postojećeg postrojenja uslovima propisanim zakonom (BAT tehnologije)
 • Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom
 • Plan zaštite od udesa
 • Plan za zatvaranje postrojenja

Dokumentacija za dozvole u upravljanju otpadom

Kreirajte svoju budućnost

Kolekcija naših projekata

Pošaljite nam upit

Želite da nas angažujete za vaš budući projekat? Pošaljite nam e-mail, i mi ćemo vas uskoro kontaktirati.