Zaštita od Požara: Kompletna Rešenja i Sistemi

Zaštita od požara predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara, ako do istog dođe. Oblast zaštite od požara obuhvata projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Specijalizovani smo za:

  • Izradu glavnih projekata zaštite od požara.
  • Izradu projekata stabilnih sistema za gašenje požara.
  • Izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara.
  • Izradu projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para.
  • Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.
  • Izvođenje svih sistema za zaštitu od požara.

Projektna rešenja za zaštitu od požara

Kreirajte svoju budućnost

Kolekcija naših projekata

Pošaljite nam upit

Želite da nas angažujete za vaš budući projekat? Pošaljite nam e-mail, i mi ćemo vas uskoro kontaktirati.