Konsalting investicionih projekata

Obezbeđujemo Investitoru da odabere najpovoljniju lokaciju, ishoduje uslove za izgradnju, izradi tehničku dokumentacija (koncept objekta, idejne i glavne projekte, tehničku kontrolu, nadzor na izvođenjem) i ceo postupak sprovede u skladu sa zakonom.
Za investicione projekte visokih vrednosti ulaganja pružamo usluge izrade biznis planova, prethodnih studija opravdanosti i Studija opravdanosti.

Kolekcija naših konsalting projekata

Pošaljite nam upit

Želite da nas angažujete za vaš budući projekat? Pošaljite nam e-mail, i mi ćemo vas uskoro kontaktirati.