Inženjering, projektovanje i izvođenje industrijskih objekata i sistema

Usmereni smo ka pružanju usluga koje obuhvataju precizno planiranje, projektovanje, izvođenje industrijskih objekata, kao i kompleksnih inženjerskih rešenja. Fokusirani smo na postizanje vrhunskih rezultata, uzimajući u obzir najnovije tehnologije i standarde industrije. Naš tim stručnjaka dizajnira i izvodi industrijska postrojenja na visokom nivou inženjerske ekspertize i efikasnom izvođenju projekata, s usmerenošću prema detaljima, optimizacijom performansi i održivim razvojem.

Projektovanje predstavlja proces izrade tehničke dokumentacije za postavljeni zadatak u kojem su objedinjene sve faze izrade nekog objekta.

Na samom početku definišu se ciljevi i projektni zadaci. Tu ste vi kao klijent najvažniji da našim stručnjacima saopštite šta želite i kakve su vam ideje.

Proces projektovanja sastoji se od više faza:

 • Izrada Idejnog rešenja
 • Izrada Idejnog projekta za dobijanje Lokacijskih uslova
 • Izrada Projekta za dobijanje građevinske dozvole (PGD). Izrada svih potrebnih studija i elaborata
 • Izrada Projekta za izvođenje (PZI)
 • Izrada Projekta izvedenog objekta, obavezna dokumentacija samo u slučaju odstupanja od Projekta za dobijanje građevinske dozvole

Izrada tehničke dokumentacije - projektovanje

Stručni nadzor

Pružamo uslugu kompletnog stručnog nadzora na izgradnji novih objekata i rekonstrukciji postojećih objekata. Nadzor na objektima vrši tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti. Stručni nadzor se vrši u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o sadržini i vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

Tehnički pregled objekta obuhvata:

 • proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova;
 • kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom kao i uslove na osnovu kojih se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu;

Tehnički pregled objekata

Izvođenje projekata

Za potrebe klijenata realizujemo izvođenje radova  po sistemu „ključ u ruke“ ili po odobrenim projektima:

 • HVAC instalacije
 • Rashladne komore
 • Kompresorske stanice
 • Gasne kotlarnice i kotlarnice na biomasu
 • Tehnološke instalacije i oprema
 • Podna skladišta
 • Ugradnja rezervoara za različite fluide
3D skeniranje i izrada modela je tehnologija koja ima mnoge prednosti, kao što su preciznost, brzina, lakoća upotrebe, mogućnost kreiranja 3D modela i univerzalnost u različitim okruženjima.
 
Sve više se koristi za započinjanje procesa projektovanja i lakšeg upravljanja celim projektom.
 
Nakon skeniranja podaci iz oblaka tačaka se konvertuju u 3D model.

3D skeniranje i izrada modela

Kreirajte svoju budućnost

Kolekcija naših projekata

Pošaljite nam upit

Želite da nas angažujete za vaš budući projekat? Pošaljite nam e-mail, i mi ćemo vas uskoro kontaktirati.